S spletno stranjo www.ograje-nadstreski.eu upravlja podjetje DEMAR, poslovne storitve, d.o.o., kot oglaševalec in posrednik pri prejetih povpraševanjih. Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Smo zavezanec za davek na dodano vrednost.

Pri sklenitvi dogovora naročnik dovoli podjetju DEMAR, poslovne storitve, d.o.o. zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih podatkov podjetja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Oglaševalec se zavezuje, da bo skrbno in v skladu z zakonodajo varoval podatke ponudnikov, ki so predstavljeni na strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika (v večini primerov direktorjev družb) in za obdobje 6 oziroma 12 mesecev z možnostjo neprekinjenega podaljšanja.

Podatki (tel, mail, naslov, www stran…) se zbirajo za namen predstavitve ponudnikov na strani. Namen predstavitve je promocija podjetja, da kupci lahko kontaktirajo ponudnike, ter pridobivanje prejetih povpraševanj s strani oglaševalca.

Podatki predstavljeni na strani:

Na strani so predstavljeni naslednji podatki ponudnika; Naziv podjetja, ulica, telefon, fax številka, elektronska pošta, www stran, davčna številka podjetja, direktor ter opisi storitev ponudnika in slike.

Podatki – objava, na strani ponudnika je pripravljena na podlagi spletne strani naročnika, v primeru da naročnik nima spletne strani, pa nam sam posreduje potrebne podatke za objavo. Za verodostojnost posredovanih materialov in materialov s spletne strani (opisi, slike itd.) odgovarja naročnik. Ponudnik ne odgovarja za morebitno zlorabo prestavljenih materialov v objavi na strani ponudnika.

Za moralne in avtorske pravice materiala ki je v objavi/oglasu (slike, certifikati, podatki itd.) odgovarja naročnik, ter nosi (odgovarja za) stroške zaradi morebitnih kršitev.


Način sodelovanja

Oglaševalec z naročnikom najprej sklene telefonski dogovor, kjer so dogovorjene vse podrobnosti za objavo (podatki podjetja, dejavnost…) kot tudi cena in roki plačila.

Nato našim strankam, skladno z telefonski dogovorom preko elektronskega naslova, katerega nam je stranka zaupala pošljemo povzetek dogovora, ki velja kot dokaz o sklenitvi dogovora ter kjer točno napišemo pogoje in način sodelovanja:

Naročnik s strani podjetja oglaševalca (DEMAR, poslovne storitve, d.o.o.) po pošti prejme dogovorjeno fakturo z dogovorjenimi roki plačila ter dopis, kjer je ponovno točno navedeno za kakšno dobo sodelovanja je bil sklenjen dogovor. V kolikor naročnik izrazi željo po drugačni obliki pogodbe o sklenitvi sodelovanja, se pogodba prilagodi na željo stranke. Stranka dogovorjeno pogodbo prejme po elektronski pošti, po navadni pošti, lahko pa jo tudi sama prevzame na sedežu podjetja stranke.

Sodelovanje in dogovorjena cena sta vezani izključno na objavo podjetja na strani ponudnika (Ograje, nadstreški, stopnice Slovenije) in ne na povpraševanja, še manj pa na njihovo realizacijo. Naročnik lahko pričakuje povpraševanja strank po storitvah s strani ponudnika, vendar mu le ta ne jamči glede količine in kvalitete prejetih povpraševanj.

Zavrnitev sodelovanja

Naročnik lahko prekliče svojo objavo in s tem tudi sodelovanje v 15 dneh od prejema povzetka dogovora. Objavo se lahko prekliče po elektronski pošti ali priporočeno po pošti. Zavrnitve po preteku 15 dneh je nična in ne prekličejo obveznosti naročnika do izvajalca.

 

Način plačila:

Naročnik na podlagi računa izvede plačilo na račun oglaševalca (TRR: IBAN SI56 1010 0005 3893 971; BANKA KOPER d.d.)

V kolikor naročnik ne plača v dogovorjenem roku svojih obveznosti ga oglaševalec na to opomni s prvim opominom, ki ga pošljemo po pošti (pozovemo naročnika naj zapadlo obveznost poravna do določenega datuma). V kolikor tudi po prvem opominu, ne prejmemo nakazila za opravljeno storitev, naročnika še 1x pozovemo k plačilu, da odprto fakturo poravna do določenega datuma. Opomine zaradi sledljivosti pošiljamo po navadni in elektronski pošti. V skrajnih primerih, ko se naročnik ne odzove na noben opomin in ne kaže interesa po plačilu terjatev, lahko zadeve rešujemo tudi preko postopka izvršbe.

Pritožbe in spori

Oglaševalec se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudila doseči dogovor.

Pripombe in pritožbe sprejema administrativni oddelek, obravnava pa jih pravna služba. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

S posredovanjem oziroma izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam družbo Demar d.o.o. (v nadaljevanju: družba), da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel/a v vnosni obrazec (v nadaljevanju: podatki), za namene neposrednega trženja storitev in produktov družbe (na primer obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih trži, poizvedbe, priprave ponudbe oziroma odgovora ter vzpostavitve kontakta oziroma komunikacije, pri čemer lahko družba uporablja različne komunikacijske kanale – telefon, navadna pošta, elektronska pošta). Družba pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami GDPR in veljavne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Seznanjen/a sem, da se lahko od prejemanja vseh tržnih e-sporočil, namenjenih za neposredno trženje storitev (v nadaljevanju: tržna e-sporočila) družbe kadarkoli odjavim s posredovanjem pisne izjave družbi na e-naslov info@demar.si ali na naslov Gmajna 10, 1236 Trzin. Seznanjen/a sem, da bo družba z mojo odjavo prenehala uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja. Seznanjen/a sem, da se z odjavo od tržnih e-sporočil samodejno odjavim tudi od prejemanja vseh obvestil, na katera sem morebiti prijavljen/a. Seznanjen/a sem, da družba z mojo odjavo od tržnih e-sporočil preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, od družbe pa lahko kadarkoli pisno zahtevam, da trajno ali začasno preneha uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja.

Izjavljam, da sem seznanjen/a in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja družba Demar d.o.o. v svoji bazi osebnih podatkov za neposredno trženje. Izjavljam, da sem seznanjen/a z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic če odklonim.

Upravljalec posameznikom, katerih podatke obdeluje zagotavlja vse pravice v skladu z GDPR (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Na e-mail info@demar.si ali na naslov Demar d.o.o. Gmajna 10, 1236 Trzin lahko v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo pošljete svojo zahtevo:

Vašo zahtevo bomo izpolnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 1 meseca.

V zvezi z našo obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

MN Ograje

Pridružite se najboljšim ponudnikom

Ste zanesljiv ponudnik ograj, nadstreškov ali ostalih kovinskih konstrukcij? Imate dobre reference in kvalitetne storitve ter menite da sodite med najboljše ponudnike pri nas? Predstavite se in tako dvignite prepoznavnost vašega podjetja in pridobite nove stranke.

PRIDRUŽITE SE PROJEKTU

Najhitrejša pot do nove
ograje, stopnic ali nadstreška.

Naši dolgoletni partnerji

Piškotki

Obvestilo o uporabi piškotkov

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.